Harjavallan Kokoomus Ry


Harjavallan Kokoomus ry jatkaa paikkakunnallamme 1919 perustetun Harjavallan Kansallisseuran toimintaa.

Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Satakunnan Kokoomus ry:hyn, joka on yksi Kansallinen Kokoomus r.p:n 16 piirijärjestöstä.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Kansallisen Kokoomus puolueen omaksumien pyrkimysten toteuttamiseksi.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan sekä puolueen yleiset periaatteet.

Kansallinen Kokoomus on tulevaisuuteen suuntautunut keskustaoikeistolainen aate- ja kansalaispuolue, jonka perusarvoja ovat elämän edellytysten turvaaminen, yksilönvapaus ja vastuu sekä henkinen kasvu, tasa-arvo ja turvallisuus, moniarvoinen kansanvalta sekä ihmisen ja luonnon ehdoilla toimiva markkinatalous.
Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiosuojaus (c) Harjavallan Kokoomus ry. Toteutus: www.tunnelma.fi